Na této stránce uvidíte všechny zápasy v Mölkky, které se odehrály v rámci zábřežského žebříčku v měsíci červenci.

Nyní o výsledku zápasu rozhoduje počet vyhraných utkání. Hrajeme na 3 vítězná utkání.

Legenda k tabulkám :

2. sl.- počet vyhraných utkání
3.sl.- počet uhraných bodů
4. sl.- počet nulových hodů

5. sl.- počet vrácení na 25 bodů
6. sl.- body v jednotlivých utkáních

29. červenec 2021
David, Romana
3
187 7 0 50-50-37-50
Martin, Domča
1
156 7 0 36-30-50-40

29. červenec 2021
Martin, David
3
150 4 1 50-50-50
Domča, Romana 0
48 10 1 0-48-0

29. červenec 2021
Romana, Domča, Martin
2
202 5 0 36-50-21-50-45
Effa, Marek, Petra
3
185 7 1 50-0-50-35-50

29. červenec 2021
David, Domča, Romana
1
160 9 0 50-33-35-42
Effa, Petra, Černoch
3
150 10 0 0-50-50-50

29. červenec 2021
David, Domča, Effa
3
150 7 0 50-50-50
Petra, Černoch, Martin
0
113 8 0 40-30-43

27. červenec 2021
Petra, Mahonny, David
2

227

13 0 50-43-38-50-46
Martin, Romana, Mářa 3
209 8 1 25-50-50-34-50

27. červenec 2021
Mářa, Effa, Romana
2
212 10 2 46-50-50-28-38
Mahonny, Martin, David 3
171 15 0 50-21-0-50-50

27. červenec 2021
Martin, Effa, Černoch
3
150 6 0 50-50-50
Romana, Mářa, David 0
77 6 1 25-32-20

27. červenec 2021
Effa, Černoch, Martin
3
187 10 0 50-50-37-50
David, Romana, Mářa 1
119 10 1 45-0-50-24

25. červenec 2021
Martin
3
267 23 2 41-25-50-50-26-25-50
David 2
243 22 1 50-38-38-34-50-33-0
Hanes
2
216 20 0 0-50-0-29-49-50-38

24. červenec 2021
Martin, David
3
150 18 2 50-0-50-50
Hanes, Romana 1
75 24 2 0-50-25-0

24. červenec 2021
Romana, Hanes
3
210 12 2 27-33-50-50-50
David, Martin 2
152 20 0 50-50-25-0-27

23. červenec 2021
Domča, David
3
150 8 1 0-50-50-50
Romana, Martin 1
105 10 0 50-43-0-12

23. červenec 2021
Domča, Martin
3
222 6 1 50-45-50-27-50
David, Romana
2
178 11 1 35-50-25-50-18

23. červenec 2021
David, Domča
3
175 4 1 50-50-25-50
Romana, Martin 1
123 7 0 17-27-50-29

23. červenec 2021
David, Martin
3
150 3 0 50-50-50
Domča, Romana 0
85 4 0 18-37-30

21. červenec 2021
Romana, Černoch
3
224 12 0 50-36-50-38-50
David, Martin 2
185 16 0 45-50-40-50-0

21. červenec 2021
David, Romana
3
150 9 0 50-50-50
Černoch, Martin 0
45 9 1 0-45-0

20. červenec 2021
Domča, Romana
3
233 12 0 39-44-50-50-50
Martin, David 2
152 12 1 50-50-0-32-20

20. červenec 2021
David, Domča
3
224 19 2 50-35-50-39-50
Romana, Mira
2
167 16 1 41-50-0-50-26

20. červenec 2021
Domča, Martin
3
189 16 1 0-39-50-50-50
Mira, David
2
143 20 1 50-50-43-0-0

20. červenec 2021
David, Romana
3
150 7 0 50-50-50
Martin, Domča 0
71 10 0 30-0-41

18. červenec 2021
David, Martin
3
189 20 2 0-39-50-50-50
Romana, Černoch
2
171 18 3 50-50-0-34-37

18. červenec 2021
Romana, Martin
3
150 6 0 50-50-50
David, Černoch 0
70 9 0 23-0-47

18. červenec 2021
Romana, David
3
150 8 1 50-50-50
Černoch, Martin 0
106 10 1 27-40-39

15. červenec 2021
Romana, David
3
183 15 0 50-33-50-50
Mářa, Martin 1
111 15 1 33-28-50-0

15. červenec 2021
Romana, Martin
3
150 7 0 50-50-50
David, Mářa
0
140 6 0 22-30-41

15. červenec 2021
Romana, Mářa
3
150 11 0 50-0-50-50
Mira, Martin 1
128 14 0 38-50-0-40

13. červenec 2021
Mářa, Romana
3
182 7 0 32-50-50-50
David, Mira
1
98 6 0 50-0-0-48

15. červenec 2021
Mira, David
3
167 19 0 50-17-50-50
Martin, Romana 1
78 14 0 0-50-28-0

13. červenec 2021
Martin, Romana
3
210 14 1 50-50-35-25-50
David, Mářa
2
157 18 2 25-0-50-50-32
13. červenec 2021
Mářa, Romana, Černoch
3
187 11 2 37-50-50-50
Martin Po, Martin, David 1
116 19 0 50-27-39-0

13. červenec 2021
Romana, Martin Po, Černoch
2
200 20 1 50-37-50-27-36
Mářa, Martin, David 3
177 15 1 0-50-27-50-50

13. červenec 2021
David, Černoch
3
150 7 0 50-50-50
Romana, Martin 0
140 6 0 42-49-49

11. červenec 2021
Romana, David
3
150 9 0 50-50-50
Martin, Mira 0
71 12 0 0-34-37

11. červenec 2021
David, Mira
3
186 6 0 50-50-36-50
Martin, Romana
1
120 8 1 15-25-50-30
11. červenec 2021
David, Romana
3
183 9 2 33-50-50-50
Černoch, Mira 1
114 18 2 50-0-39-25

11 červenec 2021
Mira, Černoch
3
194 9 0 44-50-50-50
Romana, Martin 1
154 10 0 50-33-41-30

11. červenec 2021
Martin, Mira
3
150 13 0 50-50-50
David, Černoch 0
69 11 0 23-46-0

8. červenec 2021
Romana, David
1
157 12 1 50-28-46-33
Martin, Mira, Černoch 3
150 12 0 0-50-50-50

6. červenec 2021
Romana, Martin
3
238 18 0 50-50-41-47-50
David, Mira 2
154 21 0 27-27-50-50-0

6. červenec 2021
Romana, David
3
230 10 0 36-50-44-50-50
Mira, Martin 2
187 10 0 50-34-50-25-28

6. červenec 2021
Mira
2
100 15 0 50-50-0
Martin 1
94 13 1 44-0-50
David
0
39 16 0 0-0-39

4. červenec 2021
Romana, Mira
3
198 18 1 50-50-0-48-50
David, Martin 2
132 19 1 32-0-50-50-0

4. červenec 2021
David, Černoch
2
197 13 1 32-50-36-50-29
Martin, Mira 3
196 13 2 50-46-50-0-50

4. červenec 2021
Romana, Martin
2
216 7 0 50-42-50-44-30
David, Mira 3
205 7 0 22-50-33-50-50

4. červenec 2021
Romana, David
3
182 5 0 30-30-50-50-50
Černoch, Mira 1
17 8 1 50-50-0-25-0

1. červenec 2021
Martin, Mářa
2
133 15 1 33-0-50-50-0
David, Romana
3
150 11 2 50-50-0-0-50

1. červenec 2021
Martin, David
3
150 4 0 50-50-50
Mářa, Romana 0
108 5 0 38-32-38

1. červenec 2021
Romana, Martin
3
210 15 0 30-30-50-50-50
David, Mářa 2
125 21 1 50-50-0-25-0

Identita hráčů :

 1. Martin - Martin Pelikán
 2. David - David Pelikán
 3. Romana - Romana Pelikánová
 4. Černoch - Jan Černý
 5. Mira - Miroslav Hruška
 6. Mářa - Marian Bezděk
 7. Effa - Radek Effenberger
 8. Martin Po - Martin Poštulka (Střelice)
 9. Domča - Dominik Hejný
 10. Hanes - Jan Prokš
 11. Mahonny - Jiří Mahdal
 12. Petra - Petra Šípová