Dne 9. června 2021 jsme zahájili žebříčková utkání v Mölky.

Nyní o výsledku zápasu rozhoduje počet vyhraných utkání. Hrajeme na 3 vítězná utkání.

Legenda k tabulkám :

2. sl.- počet vyhraných utkání
3.sl.- počet uhraných bodů
4. sl.- počet nulových hodů

5. sl.- počet vrácení na 25 bodů
6. sl.- body v jednotlivých utkáních

30. červen 2021
Mářa, Mira, Martin
3
2150 26 1 50-31-34-50-50
David, Romana 2
128 22 3 0-50-50-28-0

30. červen 2021
Romana, Mářa, Mira
3
150 22 2 50-0-50-50
Martin, David
1
81 24 1 0-50-0-31

30. červen 2021
Romana, Martin
3
150 5 0 50-50-50
David, Mářa 0
74 12 2 34-0-40

27. červen 2021
Mira, David
3
229 14 0 50-40-39-50-50
Martin, Černoch 2
192 12 0 24-50-50-41-27

27. červen 2021
David, Martin
3
172 12 1 50-22-50-50    
Mira, Černoch 1
90 15 1 0-50-13-27

26. červen 2021
Romana
3
191 12 1 41-50-50-50
David 1
112 20 1 50-43-0-19
Martin
0
74 15 0 36-0-0-38

26. červen 2021
David
3
150 12 0 50-50-50
Martin 0
54 10 2 0-26-28
26. červen 2021
Martin
2
200 26 2 50-32-50-25-43
David 3
192 25 1 14-50-28-50-50

25. červen 2021
David, Černoch
3
193 12 0 46-36-50-50-50
Romana, Martin 2
74 12 0 50-50-41-0-0

Dosud jsme hráli zápasy tak, že o pořadí rozhodoval celkový počet bodů.

25. červen 2021
David, Černoch
232 46-36-50-50-50
Romana, Martin 141 50-50-41-0-0

25. červen 2021
Romana 200 50-50-50-50
Martin 103 49-13-41-0
David
37
0-37-0-0

23. červen 2021
David 222 50-47-50-35-40
Romana 221 38-50-41-42-50
Martin
163
0-44-25-50-44

22. červen 2021
Martin 187 50-37-50-50
David 129 22-50-39-18

22. červen 2021
Martin 202 50-50-28-38-36
David 179 0-29-50-50-50

15. červen 2021
David 181 50-34-50-47
Martin 136 39-50-32-15
Černoch
113
17-0-46-50

15. červen 2021
David 89 50-39-0
Martin 139 39-50-50

10. červen 2021
Effa, Romana 142 50-42-50
David, Martin 50 0-50-0

10. červen 2021
 
Martin, Effa 185 50-50-38-47
David, Romana 127 0-27-50-50

10. červen 2021
David, Effa
186 36-50-50-50
Romana, Martin 126 50-16-25-35

10. červen 2021
Effa 107 27-50-30
David 75 25-0-50
Martin 60 50-0-10

9. červen 2021
David 200 50-50-50-50-0
Martin 157 30-43-49-35-0
Romana 151 37-31-0-33-50
9. červen 2021
David 150 50-50-50
Martin 103 39-27-37
9. červen 2021
David 79 29-50
Martin 69 42-27
Černoch 50 50-0