Konečně jsme se v tomto někam posunuli. Po odstoupení předsedy Sportovních klubů Zábřeh (dále jen SK) Josefa Tempíra byl pověřen Výkonným výborem SK Zábřeh Martin Pelikán k jednání se zástupci MÚ Zábřeh. Nakonec jsme zjistili, že jedinou překážkou k výstavbě hřiště byl právě předseda SK a to i přesto, že výkonný výbor s výstavbou hřiště neměl problém.

V pátek 14. dubna se tedy Martin Pelikán sešel s vedoucím odboru rozvoje panem Bartoněm. Na schůzce si ujasnili kde by mělo hřiště být, jak by mělo vypadat a jaké kroky jsou pro jeho vybudování potřebné udělat.

Nyní je opět na tahu SK. Do konce května je potřeba podat oficiální žádost na odbor rozvoje. SK v současné době nemá problém s místem vybudování hřiště. To je navrženo podle loňské studie v prostoru mezi "umělkou " a parkovištěm před tribunou.

V červnu by pak mohlo zastupitelstvo projednat žádost na výstavbu a my doufáme, že i najde finanční prostředky pro jeho vybudování.

O tom, jak se vše bude vyvíjet Vás na našich stránkách budeme informovat.