Srdečně Vás zveme na Členskou schůzi (dále také ČS), která se bude konat v pátek 15.3.2024 v Zábřeze v zasedací místnisti Městského stadionu. Členská schůze započne v 17:30.

Informace k Členské schůzi:

Předběžný program ČS: 

  1. Zahájení ČS
  2. Informace o hospodaření
  3. Seznámení s činností pro rok 2024
  4. Seznámení s Moravskou Sérií 2024
  5. Diskuze
  6. Závěr ČS

Po Závěru ČS je možná diskuze, která nepotřebuje schvalování Členské schůze

za KSH Sever Zábřeh
Preziden klubu David Pelikán