Náš klub budou v roce 2019-2020 reprezentovat :

Martin Pelikán          David Pelikán
Jan Gába                 J
osef Focher
Jan Černý                Jan Malík

Dominik Hejný         Miroslav Jeřábek
Michal Urbášek