Stručná pravidla hry Mölkky

Ke hře je potřeba :

  • 12 kolíků (očíslovaných 1-12)
  •   1 házecí kolík Mölkky

Základní rozestavění kolíků :

zakladní_rozestaveni.jpg

Cíl hry : Jako první dosáhnout 50 bodů.

Zahájení hry : Očíslované kolíky se postaví ve vzdálenosti 3 až 4 metry podle předepsaného rozestavení (viz obrázek 1). Hráči hrají buď jako jednotlivci nebo se rozdělí na týmy a stanoví pořadí házení, poté se střídají v hodech. Hází se házecím kolíkem Mölkky.

Hru zahájí první hráč hodem do základního rozestavení. Pak se vždy kolíky postaví na místě, kde spadly, a hází další hráč v pořadí. Mölkky se hází pouze spodem.

Počítání bodů : Pokud hráč srazí jeden kolík, počítá se mu počet bodů na kolíku, pokud srazí dva a více, počítá se každý sražený kolík za jeden bod. Za sražený se počítá pouze kolík, který leží zcela na zemi, nesmí se opírat o jiný kolík.

Pokud hráč hodí víc než 50 bodů, klesne na 25 bodů a hraje dál. Pokud třikrát v řadě neshodí ani jeden kolík, má 0 bodů a končí hru.

Zakončení hry : Hru vyhrává hráč nebo tým, který jako první dosáhne přesně 50 bodů.

Přešlap :  Následující události, odehrají-li se mezi vstupem a opuštěním odhodiště aktivním hráčem, jsou pokládány za porušení pravidla o „Přešlápnutí.“

  • Pohnutí nebo dotknutí se Mölkkaari (vyjma přestavění) - U her bez rozhodčího musí být přestavění oznámeno, u her s rozhodčím může Mölkkaari přestavovat pouze on.
  • Dotknutí se prostoru mimo Mölkkaari nebo boční čáry jakoukoli částí těla či bot.
  • Aby nedošlo k porušení tohoto pravidla, je pro hráče nejsnadnější udělat po hodu jeden krok zpět. Nicméně, může se i otočit čelem vzad a opustit odhodiště.
  • V případě přešlapu je hod počítán jako netrefený hod (0 bodů)

 

Oficiální pravidla lze stáhnout na tomto odkazu : Oficiální turnajová pravidla