Stručná pravidla hry Mölkky

Proti sobě nastoupí nejméně 2 hráči nebo týmy.

Ti se snaží kolíkem srazit mölkky. Hráči / týmy se střídají.

Po každém odhodu se mölkky staví tak, jak spadly vždy číslem ke startovní čáře.

Každá mölkka je očíslovaná od 1 do 12 a cílem hry je získat celkem 50 bodů.

Pokud hráč shodí 1 mölkku, počítá se číslo, které je na ní uvedeno, pokud hráč shodí 2 a více mölek, počítá se počet spadlých.

Tedy, jakmile hráč shodí mölkku s číslem 6, do výsledkové listiny se píše 6 bodů. Postaví se mölkky a hraje 2. hráč / tým.

Kolo (set) končí v tu chvíli, kdy má hráč / tým přesně 50 získaných bodů.

Jestliže hráč / tým přehodí přesný počet 50 bodů, upraví se počet bodů na 25 a hraje se dál.

Pokud hráč / tým neshodí ani jednu mölku, započítá se 0 bodů. Pokud se tak stane 3x po sobě, končí hra a tento hráč / tým ji prohrává.

Po odhodu kolíku musí hráč odejít od odhodové čáry směrem do zadu. Pokud tak neučiní považuje se to za přešlap. Pak se získané hody nepočítají a postupuje se jako při neshození kuželky.

Běžný zápas je na 3 kola (sety - cca 20 minut), po dohodě lze pravidla nebo způsob hry upravit, záleží na spoluhráčích a fantazii.

Základní postavení koželek při začátku hry (setu) :

zakladní_rozestaveni.jpg

Oficiální pravidla lze stáhnout na tomto odkazu : Oficiální turnajová pravidla