Vedení klubu na svém jednání v pátek 22.1.2021 schválilo změnu počítání klubových žebříčků takto :

do příslušného žebříčku budou započítávány všechny zápasy hrané na minimálně 3 vítězné legy (BO5). 

Toto platí hlavně pro kolektivní zápasy kde se schází více hráčů. Pokud se sejde méně hráčů, mohou si samozřejmě domluvit zápasy i na více vítězných legů.

Odůvodnění :
přechod ze 2 vítězných legů (BO3) na 3 je logické vyústění vývoje v našem klubu. V začátcích jsme potřebovali odehrát určitý počet zápasů (50 a více u jednotlivého hráče) aby byl žebříček objektivní i co do síly každého hráče. Druhý důvod byla délka jednotlivých legů a tím i vystřídání se hráčů.

První důvod již pominul což je zřejmé z žebříčku, kdy téměř všichni mají odehráno min 50 zápasů. Stejně tak pominul i druhý důvod, protože se zkrátil čas na odehrání legu zlepšeným výkonem samotných hráčů, hlavně v dohazování. Hraní na 2 vítězné legy se tak zkrátilo a navyšuje se počet odehraných zápasů, kde je samozřejmě jednodušší výhra a velký počet jednoduchých zápasů se prakticky v žebříčku moc neprojevuje. Kdežto zápas na více legů je náročnější, hráč potřebuje svou výkonnost udržet déle. Již máme i případy, kdy hráč který vedl 2:0 na legy nakonec 2:3 prohrál. Z toho vyplývá, že výhra v takovém zápasu je určitě cennější, než v zápase na 2 vítězné legy.

Jak jsem již uvedl, jde o výkonnostní vzestup šipkové členské základny a když přihlédneme na skutečnost, že v jiných soutěžích se hraje na více vítězných legů, setrvání u systému BO3 je pro nás kontraproduktivní.

Výbor projednal i připomínky některých členů k "předčasnému" odcházení hráčů. I nadále prosazujeme volnost při rozhodování každého hráče, kolik zápasů odehraje. Chceme se šipkami bavit a zároveň i soutěžit. Nejde jedno od druhého oddělit. Právě dobrovolnost a chuť hrát je to, co asi všichni chceme. Je lepší když se hráč, kterému se nedaří a je rozladěn svým výkonem, rozhodne nepokračovat ve hře (již to pro něj není zábava), než aby nuceně proti své vůli odehrál další zápasy a bylo by na něm vidět jak je naštvaný. Chceme se přeci šipkami bavit.

Výše uvedený odstavec samozřejmě neplatí v případě oficiálního turnaje, kde je pevné rozlosování. V případě švýcarského systému to nevadí, ten je pro tyto situace navržen. Konkrétně pro to, aby do turnaje mohl hráč nastoupi později, případně turnaj přerušit a opět se do něj vráti a nebo v turnaji skončit. Na výsledek turnaje to nemá vliv.

Zapsal: Martin Pelikán

Komentáře

Nikdo zatím žádný komentář nepřidal. Buďte první!
Přidat komentář