Moravská série 2022 (MoS22)

Je soutěž dvojic ve finské hře Mölkky.

1) Struktura soutěže:Medaile MoS22

- Soutěž se bude skládat ze dvou fází

Základní část:
- 3 turnaje - všechny se počítají 
- 4 turnaje - Pokud tým odehraje všechny turnaje, nejhorší výsledek se mu škrtne (započítávají se max. 3 turnaje) 

Finálový turnaj - MASTERS

- Nejlepší týmy z celkového pořadí základní části postoupí podle klíče na finále Moravské série, tzv. MASTERS.

Klíč a podmínky pro postupu na Masters:
Tým musí odehrát minimálně 2 turnaje série
Jestliže se Moravské série zúčastní méně jak 10 týmů Masters MoS22 se neuskuteční.
Při účasti 10 až 16 týmů v sérii, na Masters postoupí TOP6 týmů.

Při účasti 17 až 24 týmů v sérii, na Masters postoupí TOP8 týmů.

Pří účasti 25 a více týmů v sérií, na Masters postoupí TOP10 týmů.

Termíny prvních dvou turnajů:
Střelice - 28.5.2022

Zábřeh - 18.6.2022

2) Struktura týmů pro MoS 22

Soupiska týmu pro MoS22:

- Tým může na svoji soupisku zapsat maximálně 3 hráče. Na turnaji mohou hrát všichni tři ( 2+1 náhradník)

Hráči pro turnaj:

- Aby mohl tým obdržet body za turnaj do celkového pořadí musí být splněna podmínka, že za tým nastoupí minimálně jeden základní hráč. 

- Jestliže nebude tato podmínka splněna tým neobdrží body do celkového pořadí MoS.

- Pokud by se mohl za tým zúčastnit jen jeden hráč z této soupisky, může si k sobě zajistit jen jednoho hráče mimo svoji soupisku. 

- Pokud nastoupí dva hráči stejné soupisky mohou si k sobě sehnat ještě jednoho náhradníka mimo svojí soupisku.

Hráči na MoS:

- Hráč na MoS může odehrát daný turnaj za jeden tým, avšak v rámci série může nastoupit za více týmů.


3) Bodování turnajů:

- Body budou rozdány podle počtu zúčastněných týmů v daném turnaji a to rovnoměrně podle koeficientu s tím, že za první místo bude vždy 50 bodů a za poslední místo bude vždy 10 bodů. 


4) Herní systém turnaje Moravské série

- Herní systém turnaje určí vedení soutěže a to den po skončení registrace na turnaj.

- Pořadí turnaje musí konkretizovat pořadí týmů.

- Nesmí tak zůstat 5.-6. místo apod

- V případě, že se nebude moci kvůli nepříznivým podmínkám(špatné počasí) dohrát plně turnaj a odehraje se alespoń 60% z plánovaného počtu zápasů v rozpisu, bude počet bodů snížen o 35%. Např. Vítěz dostane místo 50 bodů jen 32,5 bodů.Poslední dostane 6,5 bodů. Zároveň může v tomto případu nastat, že nebude možné určit přesné pořadí a týmy obdrží stejné body.

5) Základní pravidla pro turnaje MoS

- Zápas tvoří určitý počet setů, který bude určený na základě zvoleného systému. V základní části turnaje jsou to 2 sety, v rámci play-off jsou to dva vítězné sety (max 3 sety)a ve finále se bude hrát na tři vítězné sety (max 5 setů).

- Set = hra do 50.bodů nebo 15 hodů pro tým. 

- Týmy nesmí během setu střídat, avšak mezi sety vystřídat mohou.

6) Rozhodčí na turnaji Moravské série

- Základní část a některé vyřazovací zápasy se hrají bez rozhodčího

- Zápasy o medaile (FINÁLE A o 3.místo) se hrají s rozhodčím.

7) Protesty,připomínky v MoS

- Všechny připomínky a protesty řeší vedení MoS. Rozhodnutí vedení MoS  je konečné a není možné se na něj odvolat.

Startovné na turnaji MoS:

- Určuje pořadatel turnaje případně vedení MoS. Nejmenší startovné však bude 150 Kč/tým.

- Bude vždy upřesněno v pozvánce turnaje.

8) Přihlašování na turnaj:
- Přihlásit tým na turnaj půjde na stránce www.sprtec.info v článku s pozvánkou na daný turnaj a to přes přihlašovací formulář.

- Dalšími možnostmi jsou sms či emailem.

formát přihlášky emailem:
Název týmu:

Zkratka týmu:

Kapitán:
2 hráč:

náhradník:

kontaktní telefon:

město(pokud není součástí názvu týmu): 

formát přihlášky smskou:
- Název týmu,Zkratka týmu,Kapitán,2hráč,náhradník,kontaktní email,město(pokud není součástí názvu týmu): 

- Turnaje budou vedené pomocí webového organizátoru www.toornament.com- přímý odkaz na turnaj bude v pozvánce.

*změna propozic vyhrazena


zpracoval: David Pelikán